Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad den: 17 juli 2023

Definitioner

BubblyDooBubbly-Doo BV, med säte på Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen, Belgien och registrerat med företagsnummer 0727.776.548, RPR Antwerpen, avdelning Antwerpen.

Godkännande

När du gör en beställning kommer du att bli ombedd att acceptera våra villkor och dessa kommer att fortsätta att gälla för den beställningen.

BubblyDoo förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra våra publicerade villkor, förutsatt att det är förenligt med lag. BubblyDoo kommer att publicera ett "senast uppdaterad den"-datum i detta dokument.

Pris

Priser som anges på BubblyDoo på europeiska och kanadensiska webbplatser är inklusive moms och exklusive omsättningsskatt i USA. Fraktkostnader och eventuell moms tillkommer på detta pris i kassan.

Överföring av äganderätt

Äganderätten till boken eller produkten övergår först när BubblyDoo har erhållit full betalning. Efter överlåtelse av äganderätten behåller BubblyDoo rätten att använda fotografiska avbildningar av produkten för internt bruk och begränsad extern användning.

Klagomål

Misstag vid personalisering

BubblyDoo kan inte hållas ansvarigt för personaliseringsfel som inte korrigerats skriftligen av kunden innan beställningen skickades till tryckeriet eller fullgörandecentret. Detta sker vanligtvis inom 12 timmar efter betalning, men kan vara kortare.

Det är därför mycket viktigt att kunden informerar BubblyDoo om personaliseringsfel så snart som möjligt.

Om det visar sig att den levererade varan har brister eller fel måste kunden reklamera detta inom rimlig tid.

Arkivering

Klagomål kan lämnas in via e-post till hello@bubbly-doo.com.

Skillnader mellan visad och mottagen produkt

Färger, frisyrer, hudfärger etc. kan se annorlunda ut på skärmen än de gör i verkligheten i tryck. Eftersom alla skärmar är kalibrerade på olika sätt kan detta inte betraktas som ett fel och följaktligen inte användas som grund för ett klagomål.

Skillnader i specifikationer kan användas som grund för ett klagomål.

Tidslinje

Om det bekräftas att BubblyDoo kan hållas ansvarigt, kommer BubblyDoo att försöka hitta en lösning på kortast möjliga tid.

Klagomål kan lämnas in i upp till 2 år (i EU fastställs denna period i den europeiska konsumentskyddslagstiftningen) eller en längre period i enlighet med lagen i din jurisdiktion.

Fel på BubblyDoo's sida

Om BubblyDoo bekräftar att ett fel har begåtts på deras sida, kommer en ny produkt att skickas kostnadsfritt.

Kundens rättigheter

Vid fel från BubblyDoo:s sida har kunden rätt till en lösning. Flera upplösningar är möjliga, inklusive:

När felet är mindre kan BubblyDoo föreslå följande lösningar, som kan avvisas av kunden:

BubblyDoo kan föreslå en resolution när den själv upptäcker ett fel.

Kunden måste rapportera ett fel inom två månader från det att felet upptäcktes för att ha rätt till en lösning.

Ansvar

BubblyDoo är inte ansvarig för följdförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster, inklusive förluster till följd av kundens rättsliga ställning gentemot tredje man, vid leveransförsening eller produktfel.

Begränsningen av BubblyDoos ansvar gäller inte vid personskada eller skada på privat egendom som beror på en felaktig produkt, om skadan beror på ett misstag av BubblyDoo eller en person som BubblyDoo ansvarar för.

Säkerhet

All användarinformation hanteras i enlighet med branschstandarder. All information som skickas via webbplatsen är krypterad med HTTPS.

För mer information om behandling av personuppgifter, se vår integritetspolicy och cookiepolicy.

Leveranstid

Leveransen kommer att ske enligt den tidpunkt som meddelas på kassasidan. En försening kommer att anses vara betydande om tiden från beställning till leverans förlängs till över 30 dagar. I så fall har kunden rätt att annullera sin beställning och kräva återbetalning. Om leveransförseningen beror på force majeure eller på förseningar som orsakats av externa leverantörer och tredje part, har kunden inte rätt att annullera beställningen eller kräva återbetalning. BubblyDoo kan därför inte hållas ansvarigt för force majeure eller förseningar orsakade av externa leverantörer och tredje man.

Försenad leverans

BubblyDoo kan inte hållas ansvarig för förseningar i leveransen som beror på transportören.

Felaktig leveransadress

BubblyDoo kan inte hållas ansvarig för utebliven eller felaktigt levererad försändelse på grund av felaktig eller otillräckligt angiven leveransadress.

Spårning av leverans

Om möjligt skickar vi ett track and trace-nummer till dig i samband med leveransen.

Retur är inte möjlig

På grund av BubblyDoo-produkternas personliga karaktär kan du inte returnera några personliga produkter till BubblyDoo.

Du kan returnera icke-personanpassade produkter inom 14 dagar efter leverans.

Det är tyvärr inte möjligt att returnera din beställning eftersom alla produkter är personliga. Beställningar kan inte annulleras. Vi rekommenderar därför starkt att du kontrollerar dina uppgifter noggrant innan du skickar din beställning.

E-post med orderbekräftelse

När du gör en beställning kommer du att få en bekräftelse via e-post inom en arbetsdag. Detta sker normalt direkt efter beställning.

Avbokning och ångerrätt

Eftersom BubblyDoo-produkterna är personliga kan du inte annullera beställningar efter att de har skickats till vårt tryckeri. Kunden har därför inte ångerrätt för våra personanpassade produkter.

För icke-personanpassade produkter kan du inte avbryta en beställning om den har skickats ut och ångerrätten är tillämplig.

Vi rekommenderar att du kontaktar oss så snart som möjligt i händelse av en felaktig beställning.

Avbeställning efter det att beställningen har skickats till vårt tryckeri är endast möjlig i händelse av force majeure.

Alternativ tvistlösning

Detta avsnitt är endast tillämpligt för kunder inom EES.

Om du har en tvist med oss och inte kan lösa den direkt med oss, kan du välja att använda Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). Den kan nås via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Belgien. Alla tvister som rör dessa villkor ska avgöras av domstolarna i Belgien.

Severabilitet

Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon anledning anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i något avseende, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller ogenomförbarhet inte påverka de övriga bestämmelserna i dessa villkor. Dessa villkor ska tolkas som om en sådan ogiltig, olaglig eller icke verkställbar bestämmelse aldrig hade funnits med i dessa villkor.

Beställningsprocess online

Under beställningsprocessen online kommer du att bli ombedd att godkänna dessa regler och villkor. En kryssruta som länkar till dessa villkor visar att du accepterar dem. Om rutan inte är ikryssad kommer du inte att kunna fortsätta med beställningen.